25611012 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานวันไข่โลก 2561 (World Egg Day 2018)" พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลการผลิตไข่ไก่ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ศ.นพ.ประสิทธิ์ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย คุณเรวัต หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง (ตัวแทนภาคเอกชน) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช อ่านรายละเอียด