pic01

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่กองแผนงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เดินทางมาร่วมคณะ ครม.สัญจรในการเดินทางตรวจราชการจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 และประชุมคณะ รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์