25611227 1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เข้ารับฟังข้อมูลที่จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจะมีการประชุมขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมฯ นำเสนอข้อมูล วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด