25620125 6

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ณ แปลงสาธิตหมู่ 5 บ้านเปือย ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตว์แพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด