25620125 1

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง “สวนลุงนวย” หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยฯ มีกำหนดมาเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ต่อไป อ่านรายละเอียด