25620404 1

วันพฤหัสบดีที่ 4/4/2562 เวลา 10.00-11.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สำนักควบคมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัช ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ที่นำคณะเกษตรกรรายย่อยจากภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ เข้าพบและขอบคุณที่ช่วยผลักดันมาตรการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ได้ผล ทำให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 บาท แม้จะยังไม่ได้สูงจนมีกำไร แต่ช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้และมีกำลังใจในการทำอาชีพนี้ต่อไป ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ ถ.ราชดำเนินนอก กทม. อ่านรายละเอียด