25620601 1

วันนี้(วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562) เวลา 9.30 น. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิด "งานวันดื่มนมโลกประจำปี 2562 " ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดขึ้นในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ (Livestock Expo 2019 ) "เปิดบ้านปศุสัตว์คัดสรรสิ่งดี 77 ปี  เพื่อคนไทย" โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ  ณ  กรมปศุสัตว์  พญาไท  กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม