2562 05 28 001

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม "วันดื่มนมโลก ปี 2562 (World Milk Day 2019)" พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน" และเป็นการเชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม โดยค่าเฉลี่ยเฉพาะการบริโภคนมของคนไทย เพิ่มจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2563 โดยในปีนี้ น้องเบนซ์-ธนพล สันติวัฒนธรรม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติ นายสัตวแพทย์หนุ่มจากรั้วนนทรี ได้ร่วมแสดงให้เห็นประโยชน์ของการดื่มนมที่ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยร่วมเล่นเทเบิลเทนนิสกับท่านนายกรัฐมนตรี และน้องณัชชา-ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ พร้อมนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมดื่มนมกับท่านนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) สนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ จากนมมีประโยชน์ต่อร่างกาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง-ประเทศไทย (อสค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) และ FAO ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน" เชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยมีพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2019) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ