2562 05 28 001

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม "วันดื่มนมโลก ปี 2562 (World Milk Day 2019)" พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน" และเป็นการเชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม โดยค่าเฉลี่ยเฉพาะการบริโภคนมของคนไทย เพิ่มจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2563 โดยในปีนี้ น้องเบนซ์-ธนพล สันติวัฒนธรรม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติ นายสัตวแพทย์หนุ่มจากรั้วนนทรี ได้ร่วมแสดงให้เห็นประโยชน์ของการดื่มนมที่ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยร่วมเล่นเทเบิลเทนนิสกับท่านนายกรัฐมนตรี และน้องณัชชา-ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ พร้อมนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมดื่มนมกับท่านนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) สนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ จากนมมีประโยชน์ต่อร่างกาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง-ประเทศไทย (อสค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) และ FAO ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน" เชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยมีพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2019) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม