25620804 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานเปิด โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภิรมย์ นิลทยา กล่าวต้อนรับ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กล่าวรายงาน ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ร่วมให้การต้อนรับและนำนายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ ให้บริการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านปศุสัตว์และจัดเตรียม แผนช่วยเหลือการแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนตกหนัก ดินโคลนถล่มรับภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆด้านปศุสัตว์, ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์, ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก น้ำท่วมซ้ำซาก,stock หญ้าแห้ง,การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ แผ่นภาพ แผนที่พื้นที่เป้าหมาย,การส่งมอบหญ้าแห้งคลังเสบียงอาหารสัตว์และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การแสดงนิทรรศการ การสาธิต การทำฟางปรุงแต่ง การให้บริการคลินิกโคนม หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่เร็ว การให้บริการทำหมัน &ฉีดวัคซีน สุนัข แมว การแสดงถึงความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF (ข้อมูลพื้นฐานฟาร์มสุกร โรงฆ่า ห้องเย็น โรงอาหารสุกร , จุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค, เครื่องมือ อุปกรณ์ ของศูนย์/สถานี, การขึ้นทะเบียน การประเมินความเสี่ยง ASF ในระบบ e-smart plus ตลอดจนการสาธิตการพ่นยาฆ่าเชื้อแบบโฟม ทั้งนี้ รมว. พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาและวางนโยบายการแก้ไข ให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันท์ ณ เขื่อนกรมชลประทานที่14 จ.ประจวบคีรีขันท์ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข เผยแพร่ฯ สลก.)