295930
วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 17.20 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และได้เดินทางไปยังโรงงานกระดาษไทย เพื่อติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทยและพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอัมรินทร์ กัลป์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ ทั้งนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโรงงานกระดาษไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางไปร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรีในงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ท่าลงแพ เขื่อนขุนแผน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม