25630103 1
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการแถลงข่าว " มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 " พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน ร.อ.ธรรมนัส พหรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ มีนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.)