25630213 1

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.ย. (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อ่านรายละเอียด