25630723 1

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด