25590606 1พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีทำลายสินค้าปศุสัตว์ของกลางและของตกค้างผิดกฎหมาย จำนวน 26 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนัก 702,369 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี    อ่านรายละเอียด