25590614 2พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
“ 9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3 ” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 ( BAHGI Open House 2016 )
โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานฯ
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ่านรายละเอียด