25620801 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ นิติกร ร่วมปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้ทำบันทึกการเข้าตรวจสอบและชี้แจงให้ผู้ประกอบการเข้าใจระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป อ่านรายละเอียด