25620802 2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ นิติกร ร่วมปฏิบัติการกับชุดเฉพาะกิจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมและด่านกักสัตว์นครพนม ในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบผู้กระทำความผิด 1 ราย เป็นผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย และกระทำผิดเคลื่อนย้ายสัตว์(สุกร)โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ. 2559 และกระทำผิดมาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2558 ตามลำดับ และได้ยึดของกลางพร้อมนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ธาตุพนม เพื่อดำเนินคดีต่อไป อ่านรายละเอียด