25621223 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี

 

ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเวลา 50 ปีพร้อมทั้งทรงรับฟังการบรรยายพิเศษ และเสด็จไปยังมณฑลพิธีเพื่อเปิดงานโครงการหลวง 2562 และทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการหลวงโมเดล การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคมนี้

อนึ่ง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กพก. แล้วเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานโครงการหลวงด้านปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จและรับฟังการประชุม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม