25630731 1

29 ก.ค.63เวลา15.00น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนิน ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายเป็ดพ่อแม่พันธุ์และลูกเป็ดจำนวน 100ตัวให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด นครนายกเพื่อขยายพันธ์ุและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดบางประกงในพื้นที่ตาม พระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรมรองอธิบดีและนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศจ.นครนายก เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด