18 09 66a 03
วันที่ 18 กันยายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภายในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 46 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9  นายจักรพงษ์  ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี สู่วิถีชาวนรา กรมปศุสัตว์นำพา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการนี้ กรมปศุสัตว์นำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการพัฒนา การแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เป็ดมูโนะที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงมีการพัฒนาการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เป็ดมูโนะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ "เป็ดมูโนะย่าง" และ "เป็ดมูโนะพะโล้" จุดเด่นอยู่ที่การเลาะกระดูกออกจนได้เนื้อที่นุ่มมีความชุ่มฉ่ำ บรรจุถุงละครึ่งตัวพร้อมน้ำราด ที่เคียวด้วยไฟอ่อนจนได้ที่ และน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรโบราณ ผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส การแปรรูปเป็ดมูโนะ ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าขึ้น โดยจากวัตถุดิบเป็ดมูโนะ ตัวละ 1.5 กิโลกรัม ราคา 200 บาท เมื่อนำไปแปรรูปเป็ดมูโนะพะโล้แล้วจะสามารถขายได้ตัวละ 730 บาท ส่วนเป็ดมูโนะย่าง จะสามารถขายได้ตัวละ 780 บาท ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าแก่เป็ดมูโนะ ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นตัวใหม่ของจังหวัดนราธิวาส และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดมูโนะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริต่างๆ อาทิ แนวทางการลงต้นทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ การใช้สูตรอาหารครบส่วน (TMR) เป็นต้น มีการจัดแสดงไก่ไข่พระราชทาน และโคเนื้อพันธุ์ทาจิมะ อีกด้วย
กรมปศุสัตว์ จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 46 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภายในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดคลิก

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ