001

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตงพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี ในการนี้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคับทูลรายงานแนวทางการพัฒนา และการสนับสนุนโครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตงพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ถวายรายการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลไก่ภายในโครงการฯ การผลิตอาหารไก่ด้วยวัตถุดิบในพื้นที่และผลิตอาหารไก่ลดต้นทุน และกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายฯ ดังรายการต่อไปนี้
1. พันธุ์ไก่เบตง จำนวน 212 ตัว
พ่อพันธุ์ อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 2 ตัว
แม่พันธุ์ อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 10 ตัว
ลูกไก่คละเพศ อายุ 1 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว
2. ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 หลัง
3. ตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด 600 ฟอง จำนวน 1 หลัง
4. เครื่องกกลูกไก่-ลูกเป็ด อินฟราเรด ขนาด 500 ตัว พร้อมโครงกก จำนวน 1 ชุด

ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี

ภาพ:กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว:จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก. / กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ