2566 10 27 027

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ ปศุสัตว์เขต 2 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์กราบบังคับทูลรายงานการดำเนินงานของหน่วยฯ และน้อมเกล้าถวายฯ ดังรายการต่อไปนี้

1. หนังสือ เรื่อง “ไก่ฟ้าหลวง” และไก่พันธุ์ฟ้าหลวง จำนวน 212 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 2 ตัว แม่พันธุ์ อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 10 ตัว ลูกไก่คละเพศ อายุ 2 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว เพื่อสนับสนุนการผลิตพันธุ์ไก่พระราชทานของศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา

2. เครื่องกกลูกไก่ อินฟราเรด ขนาด 500 ตัว จำนวน 2 ชุด เพื่อสนับสนุนการผลิตพันธุ์ไก่พระราชทานของศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน จังหวัดน่าน

3. พ่อพันธุ์แพะซามี่ จำนวน 2 ตัว เป็นพ่อพันธุ์แพะชามี่ อายุ 6 เดือน จำนวน 1 ตัว และพ่อพันธุ์แพะบอร์ อายุ 6 เดือน จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
จังหวัดนครนายก

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคารเรียนรู้ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก

ภาพ:ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว:จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก. / กรมปศุสัตว์

 

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ