19 11 66a 03
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดควายสวยงาม ในงาน "อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก" ประจำปี 2566
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพื้นที่โคกหนองโกสาธารณะ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดควายสวยงาม ในงาน "อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก" ประจำปี 2566 โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จ ฯ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้ง ผลักดันให้เกษตรกร หันมาสนใจอนุรักษ์และพัฒนาควายสายพันธุ์ไทยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการในเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปีนี้ มีเกษตรกรจากทั่วประเทศนำควายเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 686 ตัว สำหรับควายที่ชนะเลิศในรุ่นควายยอดเยี่ยม Grand Champion เพศผู้ ชื่อ ปีใหม่ จากศิริรักษ์ควายงามฟาร์ม จังหวัดอุบลราชธานี และเพศเมีย ชื่อ ข้าวหอม จากมะขามเฒ่าฟาร์ม จังหวัดชัยนาท ส่วนควายที่ชนะเลิศในรุ่นควายยอดเยี่ยม Riserve champion เพศผู้ ชื่อ วันเจริญ จากคอกควายบ้านโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู และเพศเมีย ชื่อ ทองทิพย์ จาก ส.ทวีชัย จังหวัดหนองคาย รายละเอียดคลิก

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ