alt สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน "อัญเชิญแม่โพสพคืนนา เฉลิมพระเกียรติฯ" วันนี้ (เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551) เวลา 15.45 น. ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง  อ่านรายละเอียด