alt สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราช กุศลพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงปล่อยโคจำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวาย เพื่อพระ ราชทานแก่ นายวิเชียร แวนประชา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต อ่านรายละเอียด