25570806 1    บทอาเศียรวาท ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑. น้ำพระทัย                       แผ่ไป                   ในทุกที่            

   พระราชเสาวนีย์                ชี้ทาง                   ให้สร้างสรรค์

   เกิดโครงการ                    ขึ้นมา                   สารพัน

   ส่งสุขสันต์                       ปกคลุม                คุ้มแผ่นดิน

 

                                        ๒. “โครงการศูนย์-                ศิลปาชีพ”             ที่ทรงตั้ง

                                           โดยทรงหวัง                     สืบสาน                ซึ่งงานศิลป์

                                           ภูมิปัญญา                       พงษ์เผ่าไทย         ในธานินทร์

                                           ไม่สูญสิ้น                        ให้คงอยู่               คู่โลกา

 

                                         ๓. ทั้งโครงการ                   “บ้านเล็ก               ในป่าใหญ่”

                                            “ธนาคารอาหาร               ชุมชน”ไซร้            เด่นสง่า

                                            “ป่ารักษ์น้ำ”                   “สถานี                  พัฒนาฯ”

                                            อีกโครงการ                   “สวนป่าฯ”             ก็จีรัง

 

                                         ๔. พระราชเสาวนีย์              ในโครงการ            ด้านปศุสัตว์

                                            ประจักษ์ชัด                   “ฟาร์มตัวอย่าง”       สร้างความหวัง

                                            จัดสาธิต                         ฝึกเกษตรกร          ก่อนทุกครั้ง

                                            จนกระทั่ง                       เชี่ยวชาญเป็น         เช่นผู้นำ

 

                                         ๕. ทรงพระราชทาน              ปัจจัย                  ในการผลิต

                                             ทั้งพันธุ์สัตว์                    หลากชนิด            ทรงอุปถัมภ์

                                             ทรงโอบอุ้ม                    ทรงอาทร              เป็นประจำ

                                              พสกนิกร                       ได้น้อมนำ            แนวทางดี

 

                                         ๖.  มีอีกมาก                       โครงการ               ที่ยิ่งใหญ่

                                             ที่พระองค์                     พระราชทานให้       ในหลายที่

                                             ยังประโยชน์                  ยั่งยืน                   มานานปี

                                             ชุบชีวี                          คนไทย                 ให้มั่นคง

 

                                         ๗. ด้วยพระองค์                   ทรงห่วง                แต่ปวงราษฎร์

                                              ทรงเชิดชู                       ประเทศชาติ          ให้สูงส่ง

                                             วันเฉลิมฯน้อม                 ถวายพระพรชัย      ให้พระองค์

                                             ขอจงทรง                       พระเจริญ              ยิ่งยืนนาน ๐  ๐  

 

                                      ๘.    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                             ข้าพระพุทธเจ้า นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์

                                             ในนาม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานสังกัดกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปศุสัตว์ตำบล 

                                             อาสาปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

                                            ประพันธ์โดย นายเรืองศักดิ์  ละทัยนิล

                                            ข้าราชการบำนาญ  (อดีตปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/บุรีรัมย์/มหาสารคาม)