25571014 4สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว      อ่านรายละเอียด