25571111 1เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ พระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้ารับเสด็จ        อ่านรายละเอียด