25640108 1

วันที่ 8 ม.ค. 64 เวลา 10.40 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ท่าวาสุกรี ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 34 ตัว ปล่อยปลาดุก 34 ตัว เต่า 34 ตัว ปลาพันธุ์ต่างๆ ที่กรมประมงจัดถวาย 490,000 ตัว ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว สำหรับทรงปล่อยชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ นางบุญโฮม ไวยโพธิ์ เกษตรกร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เลี้ยงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริต่อไป อ่านรายละเอียด

25631210 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 15.20 น. พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  อ่านรายละเอียด

25631205 1

วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 19.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสีนีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ อ่านรายละเอียด

25631208 2

7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย โคจำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัวและเพศเมีย 1 ตัวสำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต ให้กรมปศุสัตว์นำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ได้แก่ นางสมบัติหารมานพ เกษตรกรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพื่อเลี้ยง ดูแล และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านรายละเอียด

25631204 1

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตอย่างตั้งพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติให้ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ และประชาชนเป็นอย่างมาก แปลงนาสาธิตเป็นโครงการทำงานในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้ กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต และยังมีการปลูกวัตถุดิบอื่นเพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา สร้างที่อยู่ให้แมลงและวัชพืชตามธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, ฟักทอง, แตงร้าน, ถั่วฟักยาว, น้ำเต้า ทำให้รวงข้าวสมบูรณ์ไร้แมลงรบกวนโดยปราศจากสารเคมี ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งมอบให้โครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนและแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนจำรูญ (ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก) , นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา (ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) ,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข 79 ลงในแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...