ข่าวพระราชกรณียกิจ / พระบรมราโชวาท

25631210 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 15.20 น. พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  อ่านรายละเอียด

25631208 2

7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย โคจำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัวและเพศเมีย 1 ตัวสำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต ให้กรมปศุสัตว์นำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ได้แก่ นางสมบัติหารมานพ เกษตรกรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพื่อเลี้ยง ดูแล และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านรายละเอียด

25540923 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานนิทรรศการงานด้านปศุสัตว์ ในงานวันของดีเมืองนรา โดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสิฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.ส.ฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เฝ้ารับเสด็จ วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อ่านรายละเอียด

25551207 1พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อ่านรายละเอียด

25610208 1

นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบให้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิ์สังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งความสุขให้แก่ประชาชน เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 และที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

หมวดหมู่รอง