25591221 1


วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นำท่านปศุสัตว์เขต 3 นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ เข้าเยี่ยมชมงาน yasothon organic fair 2016โดยตรวจเยี่ยมนิทรรศการ รูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ วิถียโสธร     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591221 4


นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์รับมอบเครื่องดมยาสลบ เครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องวัดสัญญาณชีพจร และเครื่องช่วยหายใจ สำหรับสัตว์เล็ก อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ รถบรรทุก 4 ล้อพร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จากเครือข่ายคนรักหมาในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจีพีเอฟ ห้องประชุม ชั้น 15 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25591221 4


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

25591221 5


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

25591221 3


วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโคนมของสหกรณ์" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4