25610828 2

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อพิจารณาเรื่อง คุณภาพของนมโรงเรียนโดยมี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด