25620614 3

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ครั้งที่ 5 “92 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม สัตว์พันธุ์ดี และฟาร์มเครือข่าย สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2562 (BAHGI Open House 2019) ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด