25630103 2

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 63 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงเกษตรฯ โดยนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รวมทั้งผอ.สำนัก/กอง และข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนัก/กอง และข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้ามอบผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์และอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 แก่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. )