S 15966212

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปิดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 พร้อมอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานแกรนด์แชมป์มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดแพะ และส่งมอบธงจัดงานแพะแห่งชาติให้กับเจ้าภาพจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 18 จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และ น.สพ.สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สำหรับปี 2563 กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดแพะประเภทแกรนด์แชมป์ ทั้งแพะเนื้อ แพะนม เพศผู้-เพศเมีย รวม 4 รางวัล

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์