25630206 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Ronello C. Abila, Sub-Regional Representative, OIE Sub-Regional Representation for South-East Asia (OIE SRR SEA) พร้อมคณะ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์ และ OIE ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมพิจารณาร่างข้อตกลงระหว่าง ประเทศไทย และOIE ในการจัดตั้งศูนย์ OIE SRR SEA ในประเทศไทย และเตรียมการเป็นเจ้าภาพในการประชุม OIE Regional Commission ครั้งที่ 32 ในปี 2564 ณ ห้องประชุม1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด