25630221 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่งวงของนายเชษฐา กัญญาพงษ์ บ้านคำเกิ้ม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยอิสระ และผลิตแปรรูปไก่งวงจำหน่าย มีจำนวนไก่งวงในฟาร์ม 1,500 ตัว การเลี้ยงจะใช้อาหารที่ผลิตในพื้นที่ โดยใช้รำข้าว ปลายข้าวและหญ้าสับ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีการจำหน่าย พ่อแม่พันธุ์ ลูกไก่ และไก่ขุน ให้กับเกษตรกร สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่งวง ส่งขายจำหน่ายที่ร้านอาหาร คำเกิ้มลาบไก่งวง อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม