25630302 1

วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 4/2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนจากสถาบันอาหาร คณะอนุกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2104 ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด