25630317 1

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ พร้อมมอบนโยบาย และปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก โดยมี นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 นายปริญญา จเรรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด