25630317 2

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนา “ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการหลวง ” โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด