25630319 2

วัน​พฤหัสบดี​ที่​ 19​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ ประธาน​การประชุม​การพิจารณา​ผลการทบทวนและแผนการปรับปรุง​การจัดเก็บ​ค่าธรรมเนียม​ในการอนุมติ​ อนุญาต​ ของกรมปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย​ ผอ.กค.​ ผอ.สกม.​ ผอ.อยส.​ กพร.​ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุม​ มีการพิจารณาถึงผลการทบทวนและแผนการปรับปรุง​การจัดเก็บ​ค่า​ธรรมเนียม​ใน​การอนุ​มติ​ อนุญาต​ ของ​กรมปศุสัตว์ โดยให้แต่ละหน่วยงาน​ชี้แจง ดังนี้
1. สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ยกเลิกค่าธรรมเนียม​ 12​ ใบอนุญาต​
2. กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ คงอัตราค่าธรรมเนียม​ 22​ ใบอนุญาต​ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ​ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ คงอัตราค่าธรรมเนียม​ 11​ ใบอนุญาต​ โดยนำเทคโนโลยี​มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
4. กองสารวัตรและกักกัน คงอัตราค่าธรรมเนียม​ 88​ ใบอนุญาต​ โดยมีการชำระผ่าน​ e-payment 37​ ใบอนุญาต​ / ยกเลิกค่าธรรมเนียม​ 7​ ใบอนุญาต​ / ลดค่าธรรมเนียม​ 3 ใบอนุญาต
5. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ คงอัตราค่าธรรมเนียม​ 6 ใบอนุญาต​ / เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม​ 13​ ใบอนุญาต​

อ่านรายละเอียด