25630327 3

วัน​ศุกร์​ที่​ 27​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 10.00 น. นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว​์​ ผู้แทนกรมปศุสัตว​์​ เข้าร่วมการประชุม Web conference กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​  เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ และความเสี่ยงด้านการเกษตร และการกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร​  พร้อมด้วย​ ผอ.สคบ.​/ ผอ.กสส.​  และผู้แทนจากสพส.  โดยมีนายสำราญ สารบรรณ์​ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็น​ประธาน​การประชุม​ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม