25630625 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการเมืองไทย 18น สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 “ไขข้อข้องใจโรคอุบัติใหม่กาฬโรคแอฟริกาม้า (African Horse Sickness: AHS) ในประเทศไทย” กำหนดออกอากาศในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน และ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. โดยดร.มนัส ตั้งสุข เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

เนื่องด้วยโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness: AHS) เป็นโรคที่พบรายงานการเกิดโรคในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เกิดจากเชื้อไวรัส ก่อโรคในม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ อาการป่วยรุนแรงถึงตายได้ในม้าและล่อแสดง ส่วนในลาและม้าลายจะแสดงอาการแบบไม่รุนแรง โดยไม่พบรายงานการติดต่อจากสัตว์สู่คน การติดต่อของโรคนี้ เกิดจากการถูกแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะในการแพร่โรคมากัด เช่น ตัวริ้น เหลือบ หรือแมลงวันคอก มีระยะฟักตัวของโรค 2-21 วัน สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้ โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR และการตรวจระดับภูมิคุ้มกันด้วยวิธี ELISA จากตัวอย่างเลือดและซีรั่ม

อ่านรายละเอียด