25630630 2

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการส่งออกไข่ไก่เพื่อการบริโภคพร้อมด้วยผู้แทนสำนักกฎหมาย และสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ อ่านรายละเอียด