25630715 1

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพร้อมรับฟังการบรรยายผลสรุปโครงการต่างๆด้านปศุสัตว์ และให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด