25630715 2

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ TMR สำหรับโค ของสหกรณ์โคนมฯ จำกัด ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมฯ จำกัด ชมการสาธิตผลิต TMR รับฟังการบรรยายผลสรุปในองค์กร พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกรวม 86 ราย ประชากรโคนมจำนวนรวม 2,119 ตัว เป็นแม่โครีดนม 929 ตัว โดยมี นายโยธิน ฮาวปินใจ ประธานสหกรณ์โคนมฯ จำกัด นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ร่วมประชุม ณ สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด จ.ลำปาง อ่านรายละเอียด