25550523 3สัตวแพทย์หญิง ดร. วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรสัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม ครั้งที่3/2555 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด