25630819 6

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 2 / 2563 พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องม้ากัณฑะกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์พญาไท อ่านรายละเอียด