4483

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์, ปศุสัตว์ในพื้นที่ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดดเด่นในพื้นที่เขต 5, 6 และเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และมอบนโยบายการดำเนินงานงบประมาณ 2564 ด้านการบริหารจัดการ, การผลิต สนับสนุนและส่งเสริม, สุขภาพสัตว์, มาตรฐานปศุสัตว์และความปลอดภันอาหาร

โดยผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการนมหน้าฟาร์ม มีการนำเสนอเมนูโฮจิฉะนมสด และขนมปังห้วยแก้ว (โทสช็อคโกแลตท๊อปปิ้งด้วยไวท์ช็อคโกแลต) นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ "อิมฟาร์ม" ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์