25630924 2

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี​นาย​บุญ​ญกฤช ปิ่นประสงค์ ​ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย​และผู้แทนจากสำนักกฎหมาย, สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน​สินค้า​ปศุสัตว์, สำนักพัฒนา​พันธุ์​สัตว์, กองสารวัตรและกักกัน​ และกองคลัง เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด